Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: JMATraffic.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker(bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

– Door deze pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Het onderstaande op de pagina die je bekijkt is op dat moment van toepassing.

– De samengestelde content is met zorgvuldige zorg samengesteld, echter zal de eigenaar geen aansprakelijkheid ervaren ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het samengestelde / getoonde.

– De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

– Inbreuk op intellectuele rechten d.m.v ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik.

– Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.